รายงานภาษีการขาย

รายงานภาษีการขาย

         รายงานภาษีการขาย สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

1. ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2. ไปที่เมนู “รายงาน” (Report) > “รายงานภาษีการขาย” (Tax Report)

3. ผู้ใช้งานสามารถกรอกเลขที่ใบกำภาษี, เลขที่ใบสั่งซื้อ, ชื่อผู้ซื้อ เพื่อทำการค้นหาข้อมูลได้

4. สามารถเลือกช่วงเวลาของการดูรายงานภาษีการขาย ดังนี้

  • สัปดาห์นี้ 
  • เดือนนี้ 
  • เดือนที่แล้ว
  • ปีนี้
  • ช่วงวันที่

5. คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” (Search) ระบบจะแสดงข้อมูลภาษีที่ทำการค้นหา

6. คลิกที่ปุ่ม “ส่งออกเป็น Excel” ส่งออกรายงานการซื้อเป็นไฟล์ Excel

7. คลิก “ไอคอนเครื่องปริ๊น” เพื่อพิมพ์เอกสารใบกำกับภาษีของลูกค้า

8.ระบบแสดง Modal ให้เลือกรูปแบบใบเสร็จรับเงิน ดังนี้

  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษา (ต้นฉบับ)
  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษา (สำเนา)

9. เมื่อคลิกปุ่ม “พิมพ์” (Print) ระบบแสดงไฟล์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่ทำการเลือก

                                            ตัวอย่างการแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี