ตั้งค่าข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและบริการ จะแสดงอยู่ในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ โดยลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าจะต้องคลิกที่ปุ่ม อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถซื้อสินค้านี้ได้

1.ไปที่เมนู “อี-คอมเมิร์ช” (E-Commerce)

2.ไปที่  “ข้อตกลงและเงื่อนไข” (Terms & Condition)

3.ผูัใช้งานสามารถ เปิด/ปิด การตั้งค่า ระบบแสดงข้อความและเงื่อนไขและแสดงนโยบายการคืนสินค้าได้

4. ใส่ข้อความรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข และรายละเอียดนโยบายการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า โดยระบบจะมีค่าเริ่มต้นไว้ให้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข ได้เลย

5. คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” (Save)

 

ตัวอย่างการแสดงผลข้อความและเงื่อนไขและแสดงนโยบายการคืนสินค้า