ประวัติการใช้งานเว็บไซต์

ระบบเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Transaction Log) เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการใช้งานในเว็บไซต์ได้ที่เมนูนี้ หากเกิดปัญหา หรือกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าใครคือคนจัดการก็สามารถที่จะตรวจสอบได้

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์” (Site Settings)

2. ไปที่ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ > ความเคลื่อนไหวเว็บไซต์

3. ระบบจะแสดงข้อมูล 

  • วัน/เวลา (Date/Time)
  • ผู้ใช้งาน (User)
  • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
  • ความเคลื่อนไหว (Action) 
  • เส้นทาง (Path)