การจัดการคุณสมบัติสินค้า (Size , Color)

ระบบคุณสมบัติสินค้า เป็นการตั้งค่าของสินค้าที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น สินค้า 1 ชิ้น มีหลายขนาด หลายสี แต่ละขนาดหรือสีจะมีราคาที่แตกต่างกัน หรือจำนวนสินค้าที่ต่างกัน ใช้กับสินค้าประเภท Group product โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู สินค้า > คุณสมบัติสินค้า
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มคุณสมบัติสินค้า

4. ตั้งชื่อชุดคุณสมบัติสินค้า เช่น คุณสมบัตินี้เป็นของ เสื้อ / ชุดคุณสมบัตินี้เป็นของกางเกง หรือชื่อสินค้าของคุณสมบัตินั้น
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

6. จากนั้น คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มคุณสมบัติสินค้า

7. ใส่ชื่อคุณสมบัติสินค้า เช่น เลือกสี , เลือกไซส์ , เลือกแบบ
8. เลือกรูปแบบการแสดงผล มีให้เลือก 3 แบบ คือ Dropdown , Text , Color
9. ใส่ตัวเลือกลงไป
10. กรณีต้องการเพิ่มตัวเลือก ให้กดปุ่ม +เพิ่ม
11. กดบันทึก

 

12. เมื่อสร้างเรียบร้อยแล้วเราจะได้คุณสมบัติสินค้าขึ้นมา จากนั้นให้กด บันทึก กรณีต้องการสร้างเพิ่ม เช่นสร้างสี ก็ให้กลับไปกด +เพิ่มคุณสมบัติสินค้าและทำตามขั้นตอนเดิม (คุณสมบัติสินค้า 1 Set ต้องไม่เกิน 150 ตัวเลือก)

ผลลัพธ์เมื่อสินค้า มีคุณสมบัติสินค้า

ผลลัพธ์เมื่อสินค้า มีเลือกตัวเลือก รูปภาพจะเปลี่ยนตาม
คำแนะนำเพิ่มเติม : วิธีนำคุณสมบัติสินค้าไปใส่ในสินค้า ให้ คลิกดูวิธีการจัดการสินค้า