การจัดการบล็อค IP Address

ระบบจัดการบล็อค IP Address สามารถจัดการป้องกันการโพสข้อความที่เป็นถูกมองว่าเป็น spam จากหน้าแจ้งการชำระเงิน (inform payment) , หน้าติดต่อเรา (contact) และเว็บบอร์ด (webboard) โดยการบล็อค IP address ของผู้ที่ไม่หวังดี โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > บล็อคไอพีแอดเดรส
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มไอพีแอดเดรสที่ไม่อนุญาต

4. กรอกเลขไอพีแอดเดรส
5. คลิกที่ปุ่มบันทึก

ผลลัพธ์เมื่อกรอกหมายเลขไอพีที่ต้องการบล็อคเรียบร้อยแล้ว