การจัดการระบบแบบฟอร์มออนไลน์

การจัดการระบบแบบฟอร์มออนไลน์ ระบบที่ใช้สร้างแบบสํารวจ หรือแบบสอบถาม หากเป็นร้านค้าออนไลน์ก็สามารถสร้างฟอร์ม สมัครตัวแทนจําหน่ายได้หรือหากเป็นเว็บไซต์องค์กรก็สามารถสร้างฟอร์มสมัครงานได้เช่นกัน

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู แบบฟอร์มออนไลน์ > แบบฟอร์ม

3. คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มฟอร์ม

4. เข้ามาที่หน้าสร้างฟอร์ม ให้กรอกชื่อฟอร์ม และรายละเอียดของฟอร์ม

5. จากนั้นด้านซ้ายมือ จะมีให้เลือกฟิลด์ฟอร์มที่ต้องการ ตามการใช้งานแต่ละประเภท จากตัวอย่าง เลือกประเภท Text box
5.1 Textbox กล่องข้อความที่ใช้กรอกข้อมูล อาทิ ชื่อ , เบอร์ , อีเมล
5.2 Check box ตัวเลือกรูปแบบกล่องสี่เหลี่ยม โดยกดเครื่องหมายถูกที่ตัวใดตัวหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่ง
5.3 Radio ตัวเลือกรูปแบบวงกลม ใช้ในการเลือกแค่ตัวเลือกนั้นตัวเลือกเดียว ไม่สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
5.4 Dropdown ตัวเลือกรูปแบบลิสต์รายการแบบหล่น ใช้ในการเลือกแค่ ตัวเลือกนั้นตัวเลือกเดียว ไม่สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
5.5 Attach file อัพโหลดไฟล์รูปภาพหรือเอกสาร ตามนามสกุลไฟล์ที่รองรับ
5.6 Date ข้อมูลวันที่
5.7 Time ข้อมูลเวลา

6. เมื่อเลือกประเภทแล้ว ให้กรอกชื่อฟิลด์ เลือกรูปแบบฟิลด์ และเลือกรูปแบบข้อมูล จากนั้นให้คลิกเลือกว่าช่องนี้บังคับกรอกหรือไม่
7. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก

8. เมื่อเราสร้างแล้ว ข้อมูลที่เราสร้างจะแสดงที่ด้านล่าง สามารถเลือกสร้างฟิลด์ฟอร์มจนครบรูปแบบที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิก บันทึก

9. สามารถคลิกดูคำตอบ ได้ที่ icon ตามตัวอย่างภาพด้านล่าง

 

ผลลัพธ์ หน้าเพจแบบฟอร์มออนไลน์
คำแนะนำเพิ่มเติม : เปิดหน้าฟอร์มที่หน้าเว็บไซต์ สามารถจัดการได้ โดยดูที่คู่มือ จัดการเพจแบบฟอร์มออนไลน์