การจัดการระบบแบรนด์สินค้า

การจัดการระบบแบรนด์สินค้า  เหมาะสำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าหลากหลายแบรนด์ เช่น ร้านค้าขายเครื่องสำอางเกาหลี  การค้นหาจากแบรนด์ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อก็มีมากขึ้น

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู สินค้า > แบรนด์สินค้า
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มแบรนด์สินค้า

4. เลือกโลโก้แบรนด์ และอัพโหลดรูปภาพแบรนด์
5. ใส่ชื่อแบรนด์
6. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มแบรนด์สินค้า

คำแนะนำเพิ่มเติม : วิธีการสร้างเพจแบรนด์สินค้า คลิกดูที่ จัดการระบบเพจ