การจัดการสินค้าสำหรับขายส่ง

ระบบสินค้าขายส่ง ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์สามารถขายสินค้าแบบขายส่งได้ เช่น ซื้อสินค้า 1 ชิ้นราคาปกติ 69 บาท แต่ซื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป เหลือชิ้นละ 59 บาท โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู สินค้า > ราคาสินค้าขายส่ง

3. เลือกสินค้าที่ต้องการขายส่ง โดยคลิกที่ไอคอนตามภาพ

4. คลิก เปิด ราคาขายส่ง
5. ใส่จำนวนชิ้นว่าขายส่งกี่ชิ้น
6. ใส่จำนวนราคาขายส่ง / ชิ้น เช่น ซื้อสินค้า 1 ชิ้นราคาปกติ 69 บาท แต่ซื้อ 3 ชิ้นขึ้นไป เหลือชิ้นละ 59 บาท
7. คลิกที่ปุ่ม บันทึก
คำแนะนำเพิ่มเติม : ในกรณีต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มเงื่อนไข

ผลลัพธ์สินค้าราคาขายส่งในหน้ารายละเอียดสินค้า