การจัดการหมวดหมู่สินค้า

ระบบหมวดหมู่สินค้า สินค้า 1 รายการ จะสามารถอยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่ โดยหมวดหมู่จะสามารถสร้างได้สูงสุด 4 Level

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู สินค้า > หมวดหมู่

3. สร้างหมวดหมู่หลักโดยการ กรอกชื่อหมวดหมู่
4. คลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่

5. สร้างหมวดหมู่ย่อย กรอกชื่อหมวดหมู่
6. คลิกเครื่องหมายถูกที่ สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย จากนั้นเลือกหมวดหมู่หลักของหมวดหมู่ย่อย
7. คลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่สินค้าใหม่

ผลลัพธ์จากการสร้าง หมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย

การแสดงผลของเมนู ที่หน้าเว็บไซต์