การจัดการหมวดหมู่อัลบั้ม

การจัดการหมวดหมู่อัลบั้ม สามารถจัดการได้ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู แกลเลอรี > หมวดหมู่อัลบั้ม

3. กรอกชื่อหมวดหมู่
4. คลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่อัลบั้มใหม่

ผลลัพธ์เมื่อสร้างหมวดหมู่อัลบั้มเรียบร้อยแล้ว