การจัดการรายการสั่งซื้อ

การจัดการ รายการสั่งซื้อ ระบบที่ช่วยให้ร้านค้าออนไลน์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าได้ ระบบจะแสดงข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายการสินค้า รวมไปถึงช่องทางการชำระเงิน และการจัดส่ง โดยเจ้าของร้านค้า สามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > รายการสั่งซื้อ

 

3.  เมื่อลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อสินค้า  สถานะของรายการสั่งซื้อ คือ “รอการชำระเงิน” โดยใบสั่งซื้อจะมีอายุตามที่ร้านค้ากำหนด ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 72 ชั่วโมง หากไม่มีการชำระเงิน ใบสั่งซื้อก็จะหมดอายุทันที

 

 

 

4.  เมื่อลูกค้าดำเนินการแจ้งชำระเงินเข้ามา ผ่านระบบหน้าฟอร์มแจ้งชำระเงิน สถานะของรายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น “ชำระเงินแล้ว รอตรวจสอบ” อัตโนมัติ (ในการที่ลูกค้าแจ้งชำระเงินผ่านช่องทางอื่น เช่น Line เจ้าของร้านสามารถแจ้งแทนลูกค้าเพื่อให้สถานะเปลี่ยน โดยคลิกที่ปุ่ม ยืนยันการชำระ)

 

 

5.  ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน โดยคลิกที่ ไฟล์ (การตรวจสอบหลักฐานสามารถตรวจได้ทั้ง เมนูรายการสั่งซื้อ และเมนูการชำระเงิน)
6. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อให้สถานะอัพเดท จาก “ชำระเงินแล้ว รอตรวจสอบ” เป็น “รอจัดส่ง”

 

7. คลิก จัดส่งสินค้า เมื่อทำการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
8. กรอกข้อมูลรหัสพัสดุ (ในกรณีที่ต้องการกรอกข้อมูลภายหลัง ให้ติ๊กเลือก กรอกข้อมูลการจัดส่งภายหลัง โดยสถานะจะอัพเดทว่าจัดส่งแล้วให้ลูกค้า แต่จะไม่มีการแจ้งเลขพัสดุ)
9. คลิก ยืนยัน สถานะจะถูกอัพเดทจาก “รอการจัดส่ง” เป็น “จัดส่งแล้ว” ถือว่ารายการสั่งซื้อนี้เสร็จสมบูรณ์