การจัดหมวดหมู่บทความ

การจัดหมวดหมู่บทความ  1 บทความ จะสามารถอยู่ได้มากกว่า 1 หมวดหมู่ โดยหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็น หมวดหมู่หลัก และหมวดหมู่ย่อยที่ 1 และหมวดหมู่ย่อยที่ 2

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู บทความ > หมวดหมู่

3. สร้างหมวดหมู่หลักโดยการ กรอกชื่อหมวดหมู่
4. คลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่บทความใหม่

5. สร้างหมวดหมู่ย่อย กรอกชื่อหมวดหมู่
6. คลิกเครื่องหมายถูกที่ สร้างเป็นหมวดหมู่ย่อย จากนั้นเลือกหมวดหมู่หลักของหมวดหมู่ย่อย
7. คลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่บทความใหม่

 

ผลลัพธ์จากการสร้าง หมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย