การตั้งค่าข้อความ ระบุความผิดพลาด Error 404

ข้อความ Error 404 คือ ข้อความระบุความผิดพลาดที่จะแสดงขึ้นเมื่อลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ไม่สามารถเปิดหน้าเว็บไซต์ได้ ตัวอย่างในกรณีที่เคยสร้างหน้าเพจไว้และปัจจุบันเว็บไซต์มีการลบหน้าเพจออกไปแล้ว เมื่อลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์มีลิงก์หน้านี้อยู่และเปิดเว็บไซต์ จึงเกิดเป็นหน้าเพจ Error 404

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > ข้อความ Error 404

3. ใส่ข้อความ เพื่อป้องกันปัญหานี้ เราควรจึงใส่ช่องทางกลับเข้าเว็บไซต์หลักเพื่อให้ลูกค้าไปยังลิงก์ที่ถูกต้องได้ เช่น 404 Page not found แล้วตามด้วยชื่อเว็บไซต์หลัก
4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก