การตั้งค่าป้องกันการคัดลอกข้อมูลของเว็บไซต์

ระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูล เป็นการป้องกันข้อมูลจากบุคคลที่ไม่หวังดี ที่เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อ Copy ข้อความหรือรูปภาพ จากเว็บไซต์ของเราไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จากการคลิกขวาแล้วกดบันทึกรูปภาพ หรือคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุม โดยสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > ป้องกันการคัดลอกข้อมูล
3. เปิด ป้องกันการคัดลอกข้อมูล
4. คลิกที่ปุ่มบันทึก

ผลลัพธ์ตอนที่ยังไม่ได้เปิดระบบคัดลอกข้อมูล เราสามารถคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุมเพื่อคัดลอกได้

ผลลัพธ์ตอนเมื่อเปิดระบบคัดลอกข้อมูล เราไม่สามารถคลิกขวาแล้วทำแทบแสงคลุมเพื่อคัดลอกได้