การตั้งค่าภาษาในเว็บไซต์

ภาษาในเว็บไซต์ ระบบสามารถรองรับภาษาในเว็บไซต์ได้สูงสุดถึง 15 ภาษา โดยการใช้งานจะขึ้นอยู่กับแพคเกจของลูกค้า ซึ่งวิธีการเพิ่มระบบภาษาของเว็บไซต์ มีดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > ระบบภาษา
3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มภาษา

4. เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

6. รอระบบเพิ่มภาษาที่เลือกเข้าไป

 

7. เมื่อเสร็จแล้วเราจะได้ระบบภาษาที่เราเพิ่มเข้าไป ขึ้นมาแสดงต่อท้าย ในกรณีที่อยากเปลี่ยนเป็นภาษาเริ่มต้นของเว็บ ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเลือกเป็นภาษาเริ่มต้น (ระบบภาษาจะเป็นให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นระบบ ข้อมูลในส่วนของฝั่งลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปตามภาษานั้นเอง)

 

ผลลัพธ์ของตัวเลือกระบบภาษาที่หน้าเว็บไซต์
คำแนะนำเพิ่มเติม : หลังจากเปิดระบบภาษาเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการเปิดระบบเลือกภาษาที่หน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือกภาษาที่ต้องการดูเองได้ โดยตั้งค่าที่ ปรับแต่งส่วนบน ตั้งค่าเมนูเว็บไซต์ โลโก้ และวิตเจ็ต