การตั้งค่าระบบ Chatcommerce

     1. การจัดการหน้า Product

          1.1 เข้าไปที่ Shop – Products

     1.2 เข้าไปที่ Shop – Products

          จะแสดงรายการสินค้าที่เชื่อมต่อกับระบบ MakeWebEasy ทั้งหมด
          โดยจะสามารถ เปิด/ปิด การแสดงผลของสินค้าได้ด้วยการกดปุ่ม Status ของ Chatcone

 

     2. การตกแต่งหมวดหมู่สินค้า

               2.1 เข้าไปที่เมนู Shop – Category กดที่หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ
ใส่รูปภาพ และคำอธิบายของหมวดหมู่สินค้าที่เลือก

               2.2 หน้าจอตัวอย่างการแสดงผล การตกแต่งหมวดหมู่สินค้าของฝั่งลูกค้า