ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จะถูกเก็บข้อมูลทุกครั้งในการสั่งซื้อ ไว้ที่เมนูลูกค้าไม่เป็นสมาชิก โดยสามารถเข้ามาจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ลูกค้า > ไม่เป็นสมาชิก

3. ส่งออกข้อมูลลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก คลิกที่ปุ่ม ส่งออกเป็น Excel
4. คลิกดูรายละเอียดข้อมูลลูกค้า