จัดการผู้ดูแลเว็บไซต์ด้วยระบบ User Permission

จัดการผู้ดูแลเว็บไซต์ด้วยระบบ User Permission ใช้ในกรณีที่เว็บไซต์มีผู้ดูแลหลายคน และต้องการกำหนดแบ่งหน้าที่ในเว็บไซต์ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของ User

1. ไปที่เว็บไซต์ https://www.makewebeasy.com ให้คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

2. กรอกอีเมล์ และ รหัสผ่าน สำหรับการเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์
3. คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ

4. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม จัดการผู้ใช่งานเว็บไซต์ ด้านขวามือ

5. เริ่มต้นระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้ ที่มีเพียงเจ้าของเว็บไซต์เท่านั้น ให้คลิก +เพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์

6. กรอกชื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ อีเมล์ และเลือกบทบาทผู้ใช้งานเว็บไซต์ ให้กับคนใหม่ที่เพิ่มเข้ามา โดยบทบาทจะมีค่าเริ่มต้นให้ ทั้งหมด 6 บทบาท
7. เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ส่งคำเชิญ

ระบบจะส่งคำเชิญไปยังอีเมล์ของผู้ที่ถูกเชิญ  หากตอบรับผู้ใช้งานก็จะถูกเพิ่มในระบบ

 

8. มาในส่วนของบทบาทและสิทธิ์ ให้ไปที่ บทบาทและสิทธิ์ > +เพิ่มบทบาท

9. ใส่ชื่อบทบาท ตัวอย่างเช่น Marketing และใส่คำอธิบายของบทบาทที่ตั้งขึ้น
10. กำหนดสิทธิ์การใช้งานของบทบาทนี้ โดยการคลิกเลือกแต่ละเมนูที่ต้องการ
11. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ผลลัพธ์ของระบบจัดการผู้ดูแลเว็บไซต์ เว็บไซต์ A สิทธิ์เราคือ Owner แต่เว็บไซต์ B สิทธิ์คือ Admin