จัดการสร้างเมนูย่อย / คอลัมน์เมนู

กรณีที่เว็บไซต์บริษัท / ร้านค้าออนไลน์ มีเมนูที่เยอะ ต้องการจัดกลุ่มเมนูเป็นเมนูย่อย หรือทำเป็นคอลัมน์เมนู สามารถจัดการได้ ดังนี้

1. สร้างเมนูย่อย

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. เลือกเมนู ส่วนบน > เมนูส่วนบน
3. เอาเมาส์ไปวางที่หน้าเมนู เมาส์จะขึ้นเป็น ลูกศรสี่แฉก ให้คลิกแล้วเอาเมาส์เลื่อนไปทางขวามือ แล้วลากขึ้นไปวางใต้เมนูหลักที่ต้องการ ซึ่งเมนูย่อยสามารถทำได้ เป็น เมนูหลัก > เมนูย่อย 1 > เมนูย่อย 2
4. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์ที่ได้ เมนูจากที่มีแค่เมนูหลักก็จะกลายเป็น มีเมนูย่อยขึ้นมา

2. สร้างเมนูย่อย แบบคอลัมน์เมนู

ให้ทำการสร้างเมนูย่อยแบบปกติก่อนตามหัวข้อที่ 1  แล้วจึงมาเลือกรูปแบบคอลัมน์เมนู ตามวิธี ดังนี้
1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. เลือกเมนู ส่วนบน > วิดเจ็ต
3. เลือก Top Menu > ไปที่ รูปแบบ

4. เลือกรูปแบบเมนูย่อย เป็น Multi Column Menu
3. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์ที่ได้ จากเมนูย่อยแบบธรรมดา เปลี่ยนเป็นเมนูย่อยแบบคอลัมน์เมนู
คำแนะนำเพิ่มเติม : รูปแบบเมนูย่อยปกติ จะเหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ที่มีเมนูย่อยน้อย ส่วน เมนูย่อยแบบคอลัมน์เมนู จะเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีเมนูเยอะ