จัดการเลขพัสดุ

ระบบจัดการแจ้งเลขพัสดุ เมื่อเจ้าของร้านจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบสถานะโดยไม่ต้องมานั่งไล่ตอบหรือส่งทีละออเดอร์

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > จัดการเลขพัสดุ

3.  คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มรหัสพัสดุ

4. คลิกเพิ่มรหัสพัสดุ
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

6. คลิก ตั้งค่า Banners ผู้ให้บริการขนส่ง
7. คลิกที่ปุ่ม บันทึก
8. บันทึก

ผลลัพธ์การแสดงผลหน้าแจ้งเลขพัสดุ
คำแนะนำเพิ่มเติม : หากต้องการเปิดเมนูตรวจสอบสถานะพัสดุ ให้ไปเปิดที่ เพจตรวจสอบสถานะพัสดุ