ตั้งค่าการปิดปรับปรุงเว็บไซต์

ปิดปรับปรุงเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อมูลในเว็บไซต์ยังจัดทำไม่เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์ หรือการลงข้อมูล ควรปิดระบบปรับปรุงเว็บไซต์ก่อน เพื่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และป้องกันปัญหาข้อมูลที่ลูกค้าได้รับผิดพลาด โดยการปิดปรับปรุงเว็บไซต์ มีดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ตั้งค่าเว็บไซต์ > ปิดปรับปรุงเว็บไซต์

3. เปิด ปรับปรุงเว็บไซต์
4. เปิด ปรับปรุงของ Subdomain
5. กำหนดชื่อ Title tag จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ระบบใส่มาให้แล้ว จะแก้ไขหรือไม่ก็ได้
6. เลือกรูปภาพที่จะแสดงเมื่อปิดปรับปรุง ระบบจะมีค่าเริ่มต้นให้แล้ว จะแก้ไขหรือไม่ก็ได้
7. ใส่รายละเอียด ในส่วนนี้ควรใส่รายละเอียดที่เกี่ยวกับช่องทางติดต่อทางอื่นที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ การที่ไม่ใส่ข้อความในส่วนนี้อาจจะทำให้เสียลูกค้าไปได้
8. กำหนดสีพื้นหลังของหน้าปิดปรับปรุง
9. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

ผลลัพธ์หน้าปิดระบบปรับปรุงเว็บไซต์