ตั้งค่าข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อและบริการ จะแสดงอยู่ในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ โดยลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อสินค้าจะต้องคลิกที่ปุ่ม อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถซื้อสินค้านี้ได้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > ข้อตกลงและเงื่อนไข

3. เปิดระบบ แสดงข้อความและเงื่อนไข
4. ใส่ข้อความรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข โดยระบบจะมีค่าเริ่มต้นไว้ให้ สามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไข ได้เลย
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์เมื่อเปิดระบบ ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า