ตั้งค่าประเภทการติดต่อ

ตั้งค่าประเภทการติดต่อ กรณีที่เว็บไซต์เปิดระบบติดต่อ สามารถที่จะตั้งประเภทของ หัวข้อการติดต่อได้ เช่น หัวข้อการติดต่อเกี่ยวกับสอบถามสินค้าและบริการ , หัวข้อแจ้งปัญหาการใช้งาน

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ข้อมูลการติดต่อ > ตั้งค่าประเภทการติดต่อ

3. คลิกที่ปุ่ม +สร้างประเภทการติดต่อ

4. ใส่ชื่อประเภทการติดต่อ เช่น สอบถามสินค้าและบริการ
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์เมื่อสร้าง ตั้งค่าประเภทการติดต่อ