ตั้งค่าฟอร์มออนไลน์

การตั้งค่าฟอร์มออนไลน์ โดยการกำหนดคำแสดงความขอบคุณ สำหรับลูกค้าที่เข้ามากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู แบบฟอร์มออนไลน์ > ตั้งค่าแบบฟอร์ม

3. กรอกข้อความ แสดงความขอบคุณให้คนที่กรอกฟอร์ม
4. กดบันทึกข้อมูล

ผลลัพธ์เมื่อกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว แสดงคำขอบคุณที่กรอกฟอร์ม