ตั้งค่าระบบขนส่งกำหนดเอง

ระบบขนส่ง ร้านค้าออนไลน์สามารถตั้งค่าระบบขนส่งได้ทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถที่จะกำหนดอัตราค่าบริการขนส่งให้กับลูกค้า ตามเงื่อนไขของร้านค้าได้ ดังนี้

1. ระบบขนส่งในประเทศ (ไทย)

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > ระบบขนส่ง

3. ขนส่งในประเทศไทย ระบบจะแสดงค่าเริ่มต้นประเทศไทยให้แล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม +เพิ่มอัตราค่าบริการ ได้เลย

4. เลือกผู้ให้บริการขนส่ง
5. หากผู้ให้บริการขนส่งที่เลือก มีการรองรับการเก็บเงินปลายทาง ให้คลิกเลือก
6. ใส่ประเภทการขนส่ง เช่น ลงทะเบียน / ด่วนพิเศษ
7. กำหนดระยะเวลาขนส่ง

8. เลือกอัตราค่าบริการขนส่ง : ตามตัวอย่างเป็นแบบคิดค่าขนส่งตามช่วงจำนวน
8.1 ฟรีค่าขนส่ง
8.2 คิดค่าขนส่งตายตัว
8.3 คิดค่าขนส่งตามช่วงราคา
8.4 คิดค่าขนส่งตามช่วงนํ้าหนัก
8.5 คิดค่าขนส่งตามช่วงจำนวน
8.6 คิดค่าขนส่งสินค้าชิ้นแรกและชิ้นถัดไป
9. ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 0 ชิ้น ให้ใส่ตัวเลขว่า 0 ถึงเท่าไหร่
10. ใส่ราคาว่า 0-1 ราคาเท่าไหร่
11. กรณีต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้กดที่ +เพิ่มจำนวนชิ้น

12. กำหนดของจังหวัดในการขนส่ง ตอนที่ลูกค้ากรอกที่อยู่ระบบจะแสดงตามเงื่อนไข เช่น เขตกรุงเทพจัดส่งฟรี ส่วนต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามเงื่อนไข
13. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่ออยู่ในหน้าระบบสั่งซื้อสินค้า

2. ระบบขนส่งต่างประเทศ

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > ระบบขนส่ง

3. คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มประเทศ

4. เลือกประเทศที่ต้องการ
คำแนะนำเพิ่มเติม : ตัวเลือก ทั่วโลก (ส่วนที่เหลือของโลก) คือ นอกเหนือจากประเทศที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมดให้ใช้เงื่อนไขนี้
5. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

6. หลังจากสร้างประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มอัตราค่าบริการ ที่ประเทศนั้น

7. ใส่ชื่อผู้ให้บริการขนส่ง
8. ใส่ประเภทการขนส่ง เช่น ลงทะเบียน / ด่วนพิเศษ
9. กำหนดระยะเวลาขนส่ง
10. เลือกอัตราค่าบริการขนส่ง : ตามตัวอย่างเป็นแบบ คิดค่าขนส่งตายตัว
10.1 ฟรีค่าขนส่ง
10.2 คิดค่าขนส่งตายตัว
10.3 คิดค่าขนส่งตามช่วงราคา
10.4 คิดค่าขนส่งตามช่วงนํ้าหนัก
10.5 คิดค่าขนส่งตามช่วงจำนวน
10.6 คิดค่าขนส่งสินค้าชิ้นแรกและชิ้นถัดไป
11. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

ผลลัพธ์ของระบบขนส่ง เมื่ออยู่ในหน้าระบบสั่งซื้อสินค้า