ตั้งค่าร้านค้า

ตั้งค่าร้านค้า เพิ่มเติมในส่วนของ ระบบอี-คอมเมิร์ช เพื่อให้ร้านค้าออนไลน์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > ตั้งค่าร้านค้า
3. เลือก เปิด / ปิด ระบบที่ต้องการใช้งาน


ระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก

ผลลัพธ์ ระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ไม่เป็นสมาชิก เมื่อ ปิด ระบบ เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงซื้อได้

การแสดงผลจำนวนสินค้า ในหน้ารายละเอียดสินค้า

ผลลัพธ์ ระบบแสดงผลจำนวนสินค้า เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบแสดงผลจำนวนสินค้า เมื่อ ปิด ระบบ

การแสดงผล ระบบเปรียบเทียบสินค้า

ผลลัพธ์ ระบบเปรียบเทียบสินค้า เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบเปรียบเทียบสินค้า เมื่อ ปิด

การแสดงผล ระบบรายการสินค้าที่ฉันชอบ

ผลลัพธ์ ระบบรายการสินค้าที่ฉันชอบ เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบรายการสินค้าที่ฉันชอบ เมื่อ ปิด ระบบ

การแสดงผล ระบบตัวเลือกผู้ให้บริการและอัตราค่าบริการขนส่งสินค้า

ผลลัพธ์ ระบบตัวเลือกผู้ให้บริการและค่าขนส่ง เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบตัวเลือกผู้ให้บริการและค่าขนส่ง เมื่อ ปิด ระบบ

การแสดงผล ใส่หมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า

ผลลัพธ์ ระบบใส่หมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบใส่หมายเหตุแนบท้ายใบสั่งซื้อสินค้า เมื่อ ปิด ระบบ

การแสดงผล ใส่หมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า

ผลลัพธ์ ระบบใส่หมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า เมื่อ เปิด ระบบ

ผลลัพธ์ ระบบใส่หมายเหตุท้ายตะกร้าสินค้า เมื่อ ปิด ระบบ