ตั้งค่าใบกำกับภาษี

ระบบใบกำกับภาษี สามารถออกได้เมื่อธุรกิจได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้ทำการจดทะเบียน (Vat) แล้วออกใบกำกับภาษีจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > ระบบใบกำกับภาษี

3. เปิด ใช้งานระบบใบกำกับภาษี
4. ระบบแจ้งรายละเอียด ว่า ระบบใบกำกับภาษี ใช้สำหรับผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเท่านั้น ให้คลิก ตกลง

5. เลือกประเภทผู้เสียภาษีของร้านค้า ว่าเป็น บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคล
6. หากเลือกบุคคลธรรมดาตามตัวอย่าง จะกรอกแค่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
7. เลือกรูปแบบการคิด Vat
ราคาสินค้าไม่รวม Vat (Exclude) = สินค้า 100 บาท + Vat 7% = 107 บาท
ราคาสินค้ารวม Vat (Include) = สินค้าตอนยังไม่รวม Vat 93.46 รวม Vat 7% = 100 บาท
8. เลือกรูปแบบการออกใบกำกับภาษี
9. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

10. เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลงมา คลิกที่ปุ่ม + เพิ่มเงื่อนไขภาษี

11. เลือกประเทศไทย
12. กำหนดอัตราภาษี
13. คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

ผลลัพธ์เมื่อเปิด ระบบใบกำกับภาษี