ปรับรูปแบบฟอนต์และหัวเรื่อง (Heading Tag)

รูปแบบฟอนต์ เป็นการปรับรูปแบบฟอนต์ที่จุดเดียว แต่สามารถดึงไปใช้ได้ในแต่ละส่วนของเว็บไซต์ได้ เพื่อให้รูปแบบฟอนต์ในเว็บไซต์ ทั้งรูปแบบหัวข้อ ฟอนต์ ขนาด และสี อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และนอกจากความสวยงามแล้วการกำหนด หัวเรื่อง (Heading) คือสิ่งที่จะบอกให้ Google และผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร มีช่วยเรื่องการติดอันดับ SEO อีกด้วย โดย Heading 1 จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด ที่เหลือก็จะไล่เรียงลำดับตามความสำคัญ

 

หัวเรื่อง 1 (Heading)
หัวข้อที่สำคัญมากที่สุด เป็นสิ่งที่ควรมีทุกหน้า เพื่อให้ Google และผู้ที่เข้ามาในเว็บไซต์รู้ว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 
หัวเรื่อง 2 (Heading)
หัวข้อรอง มีความสำคัญรองลงมาจาก H1 ใช้เพื่อเป็นหัวข้ออธิบายเพิ่มเติม 
หัวเรื่อง 3 (Heading)
หัวข้อทั่วไป มีความสำคัญเรียงลงมาตามลำดับ
หัวเรื่อง 4 (Heading)
หัวข้อทั่วไป มีความสำคัญเรียงลงมาตามลำดับ
ย่อหน้า (Paragraph)
ย่อหน้า ใช้กับเนื้อหาหรือคำอธิบาย 

 

โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. ไปที่เมนู ปรับแต่ง > รูปแบบฟอนต์
3. ปรับแต่งฟอนต์ตามหัวเรื่อง , ย่อหน้า , ลิงก์ , ราคาสินค้า
4. กดบันทึก

 

ตัวอย่างการใช้งาน หัวเรื่อง (Heading) 

Heading 1 คือ Name Page (ชื่อเพจ) หัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด ระบบกำหนดให้อัตโนมัติ เพราะฉะนั้นในกล่องข้อความ  ไม่ควรตั้ง Heading 1 ได้อีก (ยกเว้นหน้าแรกที่สามารถกำหนดเองได้) เพราะ Google มองว่าซับซ้อน ใน 1 Page ควรมี Heading 1 ได้แค่จุดเดียว ข้อความจึงควรตั้ง Heading ตั้งแต่ H2 ไล่ลงไปตามลำดับความสำคัญ และ ไม่ควรตั้ง H1-H4 ข้ามไปมาสลับกัน
หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ ขนาด และสี ได้อีกทีในกล่องข้อความ โดยการกำหนด Heading ยังคงเดิมอยู่ หากไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบ ระบบจะดีงที่ตั้งค่าไว้จากเมนูรูปแบบฟอนต์มาให้

 


ตัวอย่าง หัวเรื่อง (Heading)  ที่ระบบกำหนดค่าไว้อัตโนมัติ

หัวเรื่อง 1 (Heading)

ชื่อเพจ , ชื่อสินค้า (หน้ารายละเอียด) , ชื่อบทความ (หน้ารายละเอียด)

 

หัวเรื่อง 2 (Heading)

ชื่อหัวเรื่องของเซคชั่น

 

หัวเรื่อง 3 (Heading)

ชื่อสินค้า , ชื่อบทความ , ชื่ออัลบั้ม

หัวเรื่อง 4 (Heading)

จะมีให้เลือกใช้ในกล่องข้อความ (Text Editor)  ลำดับความสำคัญน้อยสุด มีหรือไม่ก็ได้

ย่อหน้า (Paragraph)

เนื้อหาย่อหน้า คำอธิบายต่าง ๆ

ลิงก์ (Link)

ราคาสินค้า (Product Price)