ปรับแต่งรูปแบบหน้าเพจ

การแสดงผลของรูปแบบหน้าเพจ บทความ สินค้า แกลลอรี่ และหน้าติดต่อ สามารถเลือกรูปแบบปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม และ สวยงาม ของเว็บไซต์ โดยจะมีรูปแบบให้เลือก สามารถปรับแต่งได้ ดังนี้

1. รูปแบบบทความ

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. ไปที่เมนู รูปแบบหน้าเพจ > บทความ
3. เลือกรูปแบบของบทความ ปรับแต่งตามความสวยงามของเว็บไซต์
4. กดบันทึก
คำแนะนำเพิ่มเติม : สามารถเปิด / ปิด รูปแบบข้อมูลการแสดงผลได้ที่ ตั้งค่า

ผลลัพธ์การแสดงผลของรูปแบบบทความ 

2. รูปแบบสินค้า

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. ไปที่เมนู รูปแบบหน้าเพจ > สินค้า
3. เลือกรูปแบบของสินค้า ปรับแต่งตามความสวยงามของเว็บไซต์
4. กดบันทึก
คำแนะนำเพิ่มเติม : สามารถเปิด / ปิด รูปแบบข้อมูลการแสดงผลได้ที่ ตั้งค่า

ผลลัพธ์การแสดงผลของรูปแบบสินค้า

3. รูปแบบแกลเลอรี

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. ไปที่เมนู รูปแบบหน้าเพจ > แกลเลอรี
3. เลือกรูปแบบของแกลเลอรี ปรับแต่งตามความสวยงามของเว็บไซต์
4. กดบันทึก
คำแนะนำเพิ่มเติม : สามารถเปิด / ปิด รูปแบบข้อมูลการแสดงผลได้ที่ ตั้งค่า

ผลลัพธ์การแสดงผลของรูปแบบแกลเลอรี

4. รูปแบบติดต่อเรา

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. ไปที่เมนู รูปแบบหน้าเพจ > ติดต่อเรา
3. เลือกรูปแบบของติดต่อเรา มีให้เลือกสองส่วนคือ รูปแบบหน้าเพจติดต่อเรา กับ รูปแบบเซคซั่นติดต่อเรา
4. กดบันทึก

ผลลัพธ์การแสดงผลของรูปแบบติดต่อเราในส่วนของเพจ

 

ผลลัพธ์การแสดงผลของรูปแบบติดต่อเราในส่วนของเซคชั่นหน้าแรก