ปรับแต่ง SEO สำหรับบทความ

ปรับแต่ง SEO สำหรับบทความ จะช่วยให้บทความแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทความ

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู บทความ > บทความทั้งหมด

3. คลิก icon แก้ไข ตามภาพ เพื่อเข้าไปปรับแต่ง SEO บทความ

4. คลิก Show SEO Setting ที่อยู่ใต้รายละเอียดข้อมูลบทความ จากนั้นกรอกข้อมูล (ถ้าไม่กรอกระบบจะดึงข้อมูลจากรายละเอียดบทความมาให้อัตโนมัติ) และกดบันทึก
4. 1 Title tag – ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำที่ 70 ตัวอักษร
4.2 คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) – อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร
4.3 Custom URL – กำหนดชื่อ Link URL ของหน้าสินค้า