ปรับแต่ง SEO สำหรับสินค้า

ปรับแต่ง SEO สำหรับสินค้า จะช่วยให้รายการสินค้าแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือคำค้นเกี่ยวกับที่บริการ

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู สินค้า > สินค้าทั้งหมด

3. คลิก icon แก้ไข ตามภาพ เพื่อเข้าไปปรับแต่ง SEO สินค้า

4. คลิก Show SEO Setting ที่อยู่ใต้รายละเอียดข้อมูลสินค้า จากนั้นกรอกข้อมูล (ถ้าไม่กรอกระบบจะดึงข้อมูลจากรายละเอียดสินค้ามาให้อัตโนมัติ) และกดบันทึก
4. 1 Title tag – ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำที่ 70 ตัวอักษร
4.2 คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) – อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร
4.3 Custom URL – กำหนดชื่อ Link URL ของหน้าสินค้า