ปรับแต่ง SEO สำหรับเว็บไซต์

ปรับแต่ง SEO (Search Engine Optimization) การใช้งาน SEO จะช่วยให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดของหน้าแสดงผลการค้นหาใน Google เมื่อผู้ใช้ค้นหา Keyword, คำค้นที่เกี่ยวกับสินค้า หรือคำค้นเกี่ยวกับที่บริการ

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ปรับแต่ง SEO

3. ใส่รายละเอียดทุกช่องให้ครบถ้วน
3. 1 Title tag – ชื่อของหน้าเว็บเพจ จะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser ความยาวแนะนำที่ 70 ตัวอักษร
3.2 คำอธิบายเว็บไซต์ (Description) – อธิบายรายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไร ความยาวแนะนำที่ 160 ตัวอักษร
3.3 คำค้นหาเว็บไซต์ของคุณใน Google (Keyword) – ใส่คำที่ใช้ค้นหาข้อมูลบน Google เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ Keyword ควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเว็บไซต์
4. คลิกที่ปุ่มบันทึก