ระบบคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ระบบคำถามที่พบบ่อย เป็นระบบที่ให้เจ้าของร้าน สามารถสร้างคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นบ่อยระหว่างการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อช่วยลดขั้นตอนการตอบคำถามซํ้า ๆ ระหว่างเจ้าของเว็บไซต์และลูกค้า

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ฟีเจอร์อื่น ๆ > คำถามที่พบบ่อย

3. คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มคำถามที่พบบ่อย

4. ใส่หัวข้อของ คำถาม
5. ใส่รายละเอียดของ คำตอบ
6. คลิกเลือกหมวดหมู่ หากยังไม่เคยสร้าง ให้คลิกที่ +สร้างหมวดหมู่
7. กดบันทึก

ผลลัพธ์ หน้าเพจคำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำเพิ่มเติม : นำข้อมูลไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ สามารถจัดการได้ โดยดูที่คู่มือ จัดการเพจคำถามที่พบบ่อย