ระบบคูปองส่วนลด

ระบบคูปองส่วนลด ช่วยสร้างแคมเปญในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า เจ้าของร้านสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมาย ช่วงเวลาโปรโมชัน ไปจนถึงการกำหนด จำนวนการใช้งานของคูปอง โดยสามารถจัดการได้ ดังนี้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู อี-คอมเมิร์ช > ระบบคูปองส่วนลด
3. คลิกที่ปุ่ม + สร้างคูปอง

4. กำหนดชื่อของคูปอง
5. กดปุ่ม Generate code เพื่อให้ระบบสร้างคูปองมาให้ หรือหากลูกค้ามีโค้ดอยู่แล้ว ก็สามารถใส่โค้ดลงไปได้เลย
6. เลือกเงื่อนไขของคูปองที่ต้องการใช้งานและกำหนดข้อมูลเงื่อนไขตามที่ระบบแจ้ง โดยเงื่อนไขมีดังนี้
– ลด ทันที Y บาท
– ลด ทันที Y %
– ฟรี ค่าจัดส่ง
– ซื้อสินค้าครบทุก X บาท ลด ทันที Y บาท
– ซื้อสินค้าตั้งแต่ X บาทขึ้นไป ลด ทันที Y บาท
– ซื้อสินค้าตั้งแต่ X บาทขึ้นไป ลด ทันที Y %
– ซื้อสินค้าครบ X บาท ฟรี ค่าจัดส่ง
– ซื้อสินค้าครบทุก X ชิ้น ลด ทันที Y บาท
– ซื้อสินค้าตั้งแต่ X ชิ้นขึ้นไป ลด ทันที Y บาท
– ซื้อสินค้าตั้งแต่ X ชิ้นขึ้นไป ลด ทันที Y %
– ซื้อสินค้าครบ X ชิ้น ฟรี ค่าจัดส่ง
*เฉพาะ 2 เงื่อนไข : ใช้ได้ในแพคเกจ Profressional
– ซื้อสินค้าครบทุก X ชิ้น ลด ทันที Y บาท
– ซื้อสินค้าครบทุก X บาท ลด ทันที Y บาท

7. สามารถเลือกได้ว่าใช้ร่วมกับโปรโมชั่นประเภทอื่นที่ไม่ใช่คูปองได้หรือไม่
8. กำหนดสิทธ์ให้ผู้ใช้งาน ว่าใครสามารถใช้งานคูปองได้บ้าง ระบบแยกเป็นสิทธิ์สำหรับ สมาชิก , ไม่เป็นสมาชิก , สมาชิกใหม่ของร้านค้า และในแต่ละสิทธิ์สามารถตั้งระบุจำนวนสิทธิ์ในการใช้คูปองได้ โดยกำหนดจำนวนครั้ง/ต่อ 1 ลูกค้า เช่น ลูกค้า 1 ท่าน ใช้คูปองได้ท่านละ 1 ครั้ง เป็นต้น
9. เลือกวิธีตรวจสอบกรณีลูกค้ามีการใช้คูปองเกินจำนวนที่ระบุไว้ในสิทธิ์หรือไม่ โดยสามารถเลือกตรวจสอบได้ทั้งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์หรืออย่างใดอย่างนึง (กรณีผู้ใช้งานใช้คูปองซ้ำ) ระบบแจ้งเตือนและไม่สามารถใช้คูปองได้
10. ระบุจำนวนคูปองที่จะใช้ในแคมเปญโปรโมชัน (ระบุจำนวนหรือเลือกไม่จำกัดจำนวนคูปอง)

11. กำหนดช่วงเวลาโปรโมชัน หากยังไม่กำหนดวันสิ้นสุด ให้คลิกเลือกไม่กำหนดวันสิ้นสุด
12. เลือกสินค้าที่ต้องการจัดโปรโมชัน ว่าจะเป็น สินค้าทั้งหมด , สินค้าเฉพาะหมวดหมู่ หรือระบุรายการสินค้า
13. เลือกรูปแบบการใช้คูปอง ต้องการแสดงโค้ดส่วนลด , ไม่แสดงโค้ดส่วนลด และเลือกสีของคูปอง เพื่อให้เข้ากับเว็บไซต์
14. คลิก ตกลง เพื่อบันทึก

 

คำแนะนำการใช้งาน : ให้ดูวิธีการนำคูปองไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์ ที่เมนู ปรับแต่งส่วนของเนื้อหาเว็บไซต์ โดยเลือกเซคชั่นเป็น รูปแบบ Coupon

 

ผลลัพธ์ของระบบคูปอง เมื่อแสดงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถกด เก็บโค้ด หรือใ ช้โค้ด เพื่อนำโค้ดไปใช้งานได้เลย