ระบบเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Transaction Log)

ระบบเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Transaction Log) เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถเข้ามาตรวจสอบประวัติการใช้งานในเว็บไซต์ได้ที่เมนูนี้ หากเกิดปัญหา หรือกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าใครคือคนจัดการก็สามารถที่จะตรวจสอบได้

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู ฟีเจอร์อื่น ๆ > ประวัติการใช้งาน

3. ระบบจะแสดงข้อมูล วันเวลา ผู้ใช้งาน ไอพี รวมไปถึงเส้นทางและความเคลื่อนไหวในการใช้งานเว็บไซต์