ระบบแบนเนอร์โฆษณา

ระบบแบนเนอร์โฆษณา เจ้าของเว็บไซต์สามารถสร้างรายได้จากเว็บไซต์ด้วยระบบแบนเนอร์โฆษณา โดยให้ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการโปรโมทผลิตภัณฑ์ดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายให้กับทางเจ้าของเว็บไซต์ได้

1. วิธีการจัดการภาพแบนเนอร์

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ฟีเจอร์อื่น ๆ > แบนเนอร์ทั้งหมด

3. คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มแบนเนอร์

4. ใส่ชื่อแบนเนอร์ อาจจะตั้งชื่อว่าเป็นโฆษณาแบนเนอร์ของอะไร
5. เลือกรูปแบบแบนเนอร์ ว่าเป็นรูปภาพที่อัพโหลดเอง หรือเป็น โฆษณา Google Adsense
6. กรณีตัวอย่างเลือกเป็นรูปภาพ ให้อัพโหลดรูปลงไป
7. เลือกประเภทลิงก์ กรณีตัวอย่างเป็น URL จากนั้นก็กรอก URL เวลาคลิกที่แบนเนอร์นั้น ก็จะไปตามลิงก์ที่เราตั้งไว้
8. กำหนดเวลาที่จะแสดงแบนเนอร์
9. คลิกที่ปุ่มบันทึก

 

ผลลัพธ์เมื่อสร้างแบนเนอร์โฆษณาเรียบร้อยแล้ว

2. วิธีการจัดการชุดแบนเนอร์โฆษณา แสดงโฆษณาหลายชิ้น โดยสามารถกำหนดเลือกแบบสุ่มหรือเรียงลำดับ
1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ฟีเจอร์อื่น ๆ > ชุดแบนเนอร์โฆษณา

3. คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มชุดแบนเนอร์

4. ตั้งชื่อชุดแบนเนอร์โฆษณา ตัวอย่างเช่น ชุดโฆษณาประจำเดือนมิถุนายน
5. เลือกประเภทการแสดงผลของแบนเนอร์ ว่าจะเป็นแบบสุ่ม หรือ เรียงลำดับ
6. เลือกแบนเนอร์ที่ต้องการจัดชุด (การสร้างแบนเนอร์ดูได้ที่หัวข้อ 1.)
7. เมื่อเลือกแบนเนอร์แล้วให้ คลิกที่ปุ่ม +เพิ่ม

8. เมื่อเพิ่มแบนเนอร์ครบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก


3. วิธีการจัดการตำแหน่งโฆษณา ว่าจะแสดงผลที่หน้าเพจไหนของเว็บไซต์ และตำแหน่งใดของเว็บไซต์
1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู ฟีเจอร์อื่น ๆ > ตำแหน่งโฆษณา

3. คลิกที่ปุ่ม +สร้างตำแหน่งโฆษณา

4. กำหนดชื่อตำแหน่งโฆษณา เช่น แสดงโฆษณาประจำเดือนมิถุนายน
5. เลือกเพจที่ต้องการให้แบนเนอร์ไปแสดง

6. เลือกแบนเนอร์ที่ต้องการแสดง

7. กำหนดความกว้าง ความสูง ของแบนเนอร์
8. เลือกตำแหน่งของแบนเนอร์ ว่าจะแสดงที่ด้านบนของเว็บไซต์ หรือด้านล่างของเว็บไซต์
9. เลือกจำนวนของภาพแบนเนอร์ที่ต้องการแสดง
10. คลิกที่ปุ่มบันทึก

ผลลัพธ์การแสดงผลแบนเนอร์โฆษณาในหน้าเพจบทความ