รายงานการสั่งซื้อ

รายงานการสั่งซื้อ แสดงข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด ที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา ทั้งชำระเงินแล้วและยังไม่ชำระเงินค่ะ

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู รายงาน > รายงานการสั่งซื้อ

3. เลือกช่วงเวลารายการการสั่งซื้อ สัปดาห์นี้ / เดือนนี้ / ปีนี้ หรือช่วงวันที่ต้องการ ค้นหา  โดยกราฟจะแสดงจำนวนการสั่งซื้อ

4. ส่งออกรายงานการซื้อเป็นไฟล์ Excel
5. ดูรายละเอียดเลขที่ใบสั่งซื้อ