รายงานภาษีการขาย

รายงานภาษีการขาย สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat)

1. ไปที่แถบ จัดการเว็บ
2. ไปที่เมนู รายงาน > รายงานภาษีการขาย

3. เลือกช่วงเวลาของการดูรายงานภาษีการขาย สัปดาห์นี้ / เดือนนี้ / ปีนี้ หรือช่วงวันที่ต้องการ ค้นหา  โดยกราฟจะแสดงภาษีรวมทั้งหมด

4. ส่งออกรายงานการซื้อเป็นไฟล์ Excel
5. พิมพ์เอกสารใบกำกับภาษีของลูกค้า