เปลี่ยนรูปแบบเทมเพลตเว็บไซต์

เทมเพลต คือ รูปแบบเลย์เอาท์ของเว็บไซต์ ที่สามารถนำมาปรับแต่งได้ ตามความสวยงาม โดยทางระบบ Makewebeasy จะมีรูปแบบเทมเพลตไว้ให้เลือกใช้งานตามประเภทธุรกิจ เจ้าของเว็บไซต์สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  หากเลือกไปแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ไปที่แถบ ออกแบบ
2. เลือกเมนู เทมเพลต
3. เทมเพลตที่เราเลือกไว้ปัจจุบันจะมีข้อความแสดงว่าเลือกแล้ว หากต้องการเลือกใหม่ให้ กดเลือก ใต้เทมเพลตใหม่

4. ระบบจะถามว่า คุณต้องการเปลี่ยนเทมเพลตแบบไหน ? ให้เลือก เปลี่ยน, ใช้ข้อมูลจากเทมเพลตใหม่ ข้อมูลเทมเพลตใหม่รูปภาพดีไซน์ก็จะมาด้วย หากเลือก เปลี่ยน , ใช้ข้อมูลเดิม จะเปลี่ยนแค่สไตส์แต่ข้อมูลยังคงเดิม ข้อมูลในเทมเพลตใหม่จะไม่มา

5. กด OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนเทมเพลต

6. เมื่อเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว เทมเพลตใหม่ ที่เราเลือกจะมาแทนที่อันเก่า

คำแนะนำเพิ่มเติม : ไม่ควรเปลี่ยนเทมเพลตเมื่อเริ่มจัดการดีไซน์เว็บไปแล้ว ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนดีไซน์ แนะนำให้ใช้วิธีการ จัดการส่วนของเนื้อหาแทนนะคะ