คู่มือการสมัครและดำเนินการในโครงการ DEPA mini voucher กับ MakeWebEasy

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก DEPA Thailand และการยืนยันตัวตน

1. เพิ่ม DEPA Thailand เป็นเพื่อนผ่าน LINE OA โดยการคลิกลิงก์ https://page.line.me/633kdztk?openQrModal=true หรือสแกน QR Code ในรูปด้านล่าง

line OA depa thailand

2. เมื่อเพิ่มเพื่อนเรียบร้อย จะได้รับข้อความอัตโนมัติให้กด เข้าสู่ระบบ

3. เลือกลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ แล้วจะได้รับ OTP มากรอกเพื่อยืนยันอีกครั้ง

4.ตั้งรหัสเป็นตัวเลข แล้วกดปุ่ม Register

5.เมื่อเรียบร้อย ระบบจะมีข้อความอัตโนมัติเป็น Member card ให้กดปุ่ม กรอกข้อมูลยืนยันตัวตน

6.เมื่อกดเข้ามาแล้ว ให้เลือกประเภทธุรกิจของคุณ

7.กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมแนบไฟล์เพื่อยืนยันธุรกิจของคุณ

8.เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ จะได้รับข้อความอัตโนมัติ Member card แสดงสถานะสีเขียว เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก DEPA Thailand ค่ะ

 

การเข้าใช้งานระบบ

สามารถเข้าไปขอรับคูปองสนับสนุนในระบบ DEPA ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.LINE Official Account ของ DEPA Thailand

เข้าใช้งาน depa mini voucher ผ่าน line

2.เว็บไซต์ techhunt.depa.or.th

เว็บไซต์ techhunt

 

 

ขั้นตอนการเลือกบริการ MakeWebEasy ใน Techhunt เพื่อขอรับการสนับสนุน

1.เข้าสู่ระบบ DEPA ให้เรียบร้อย จากนั้นพิมพ์ คลิกเน็กซ์ ในช่องค้นหาด้านบน

2.เลือกบริการที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม GET Voucher

3. เลือกจังหวัดที่จดทะเบียนธุรกิจ และเลือกหน่วยร่วมเป็น สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย กดปุ่ม GET VOUCHER

4. กดปุ่ม copy เพื่อคัดลอกโค้ดไปใส่ในฟอร์มทาง LINE OA ของ DEPA Thailand

 

5. คลิกปุ่ม เข้าร่วมโครงการ

 

6. กรอกข้อมูลธุรกิจ เพื่อขอรับการสนับสนุน

 

7. แนบเอกสารการยืนยันตัวตน ดังนี้

  • SMEs เป็นสำเนาหนังสือรับรองทางการค้า หรือบริการ
  • เกษตร เอกสารยืนยันการขึ้นทะเบียนกับทางภาครัฐ
  • วิสาหกิจชุมชน เอกสารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 

8. เมื่อผ่านการอนุมัติคุณสมบัติจากสำนักงานฯแล้ว จะมีการแจ้งให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมอีกครั้ง ประกอบด้วย

  • สำเนาพร้อมรับรองใบเสร็จ การซื้อ ขายเทคโนโลยี
  • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร เพื่อรับโอนเงิน
  • ภาพประกอบการติดตั้งก่อน-หลังการใช้งานเทคโนโลยี

ซึ่งต้องทำการซื้อขาย และส่งเอกสารเข้ามาในระบบภายใน 2 เดือน หลังจากได้รับการอนุมัติ

 

9. คลิกยอมรับในส่วนของคำรับรอง แล้วคลิกยืนยันการสมัคร

 

10. เมื่อคลิกปุ่ม ยืนยัน แล้ว ใน LINE Official จะแสดงการ์ดข้อมูลการสมัคร ก็ถือว่ายื่นข้อมูลเรียบร้อยค่ะ

 

หากมีปัญหาการใช้ระบบสามารถแจ้งปัญาหาได้ที่

Email : [email protected] นะคะ