การใช้งานและการติดตั้ง Facebook Pixel

Facebook Pixel คืออะไร ?
ชุดโค้ดของเฟซบุ๊ก ที่ช่วยเก็บข้อมูลการดำเนินการต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ เช่น
– จำนวนคนเยี่ยมชมเว็บไซต์
– จำนวนการกดคลิกสินค้าลงตะกร้า
– จำนวนการกดชำระสินค้า

ประโยชน์ของการติดตั้ง Facebook Pixel
1. วัดประสิทธิภาพโฆษณาที่ยิงออกไป วัดคุณภาพเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น โดยการเข้าไปดูรายงานสถิติใน Facebook Analytics

2. สามารถใช้ Facebook Pixel ในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือ Conversions ได้

3. ใช้เก็บข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากนั้นนำไปสร้างกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณา Facebook ต่อไปได้

 

การติดตั้ง Facebook Pixel

มีขั้นตอนหลัก ๆ อยู่ 2 ขั้นตอนเท่านั้น คือ
1. การสร้าง Facebook Pixel
2. การติดตั้ง Facebook Pixel บนเว็บไซต์

 

ขั้นตอนการสร้าง Facebook Pixel

1. เข้าไปที่ตัวจัดการเหตุการณ์ คลิก


2. คลิกปุ่ม “เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล” แล้วเลือก “เว็บ”


3. เลือก “พิกเซลของ Facebook” จากนั้นคลิกปุ่ม “เชื่อมต่อ”

4. เพิ่ม “ชื่อพิกเซลของคุณ” และกรอก URL เว็บไซต์ของคุณสำหรับดูตัวเลือกในการตั้งค่าอย่างง่าย จากนั้น คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

 


ขั้นตอนการติดตั้ง Facebook Pixel บนเว็บไซต์

เมื่อสร้างพิกเซลเสร็จสมบูรณ์ คุณก็พร้อมที่จะเพิ่มโค้ดพิกเซลของ Facebook ลงในเว็บไซต์ของคุณแล้ว โดยคุณสามารถเพิ่มโค้ดพิกเซลลงในเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. ไปที่ตัวจัดการเหตุการณ์ คลิก

2. เลือก “เพิ่มโค้ดพิกเซลลงในเว็บไซต์ด้วยตนเอง”

3. คลิก “คัดลอกโค้ด” จากนั้นเลือก “ดำเนินการต่อ”

4. เข้าระบบการจัดการเว็บของ MakeWebEasy เลือกเมนู “ตั้งค่าเว็บไซต์” คลิก “โค้ดที่ระบบรับรอง” กด “เปิดใช้งาน Facebook Pixel” จากนั้นวางโค้ดพื้นฐานที่ได้ทำการคัดลอกมาวางใน “Facebook Pixel Code” แล้วกด “บันทึก”


5. เข้ามายังหน้าตัวจัดการเหตุการณ์ จะเห็นว่าระบบดำเนินการจากขั้นตอน “ติดตั้งโค้ดพื้นฐาน” มายังขั้นตอน “เปิดใช้งานกรจับคู่ขั้นสูง” จากนั้นคลิกเพื่อเปิด “การจับคู่ขั้นสูงแบบอัตโนมัติ” และตรวจสอบยืนยันข้อมูลลูกค้าที่คุณต้องการส่ง เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วคลิก “ดำเนินการต่อ”


6. คลิก “เปิดเครื่องมือตั้งค่าเหตุการณ์”
เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการขั้นตอนการติดตั้ง Facebook Pixel บนเว็บไซต์