การใช้งาน Instagram API ดึงข้อมูลรูปภาพจาก Instagram มาแสดงผลในเว็บไซต์

Instagram API

จะทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Instagram เพื่อให้ใช้งาน Instagram API ต่าง ๆ
ได้ดังนี้

● เพิ่มสินค้าลงเว็บไซต์โดยดึงข้อมูลจากสินค้าใน Instagram
● Instagram Feed (อยู่ในส่วนของ Body Section หน้าแรก) เป็นการดึงข้อมูลรูปภาพจาก Instagram
มาแสดงผลในเว็บไซต์

1. ไปที่เมนู จัดการเว็บ > ตั้งค่าเว็บไซต์ > Instagram API
2. คลิกปุ่มรับ Token ID และทำการเข้าสู่ระบบ Instagram ที่ต้องการเชื่อมต่อ
3. ระบบจะแสดงหมายเลข Token ID ให้ทำการคัดลอกเพื่อนำมาใส่ที่ช่อง Instagram Token ID
4. คลิกปุ่มบันทึก เพื่อเปิดการใช้งานระบบ
5. ระบบ Instagram Feed จะอัพเดทข้อมูลภาพล่าสุดเป็นช่วงเวลาทุก 5 นาที เนื่องจาก Instagram API มีข้อจำกัดการเรียกใช้ Feed ได้ไม่เกิน 200 ครั้ง/ต่อชั่วโมง หากต้องการอัปเดตให้เป็นข้อมูลล่าสุดทันที กรุณาคลิกปุ่ม อัพเดทเดี๋ยวนี้