บทความทั้งหมด, Online Marketing
บทความทั้งหมด, Online Marketing

“สกุลเงินต่างๆ กับลูกน้ำและจุด”

คนไทยคงจะเคยชินกับการที่เราเขียนตัวเลขหลักพันขึ้นไป จะใช้เครื่องหมายจุลภาคหรือลูกน้ำ ส่วนทศนิยมจะเขียนโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคหรือจุด  ยกตัวอย่างเช่น หนึ่งพันห้าร้อยจุดสองห้า 1,500.25 แต่มันก็มีบางประเทศที่สลับกัน เอาจุดไปใส่ตรงหลักพัน เอาลูกน้ำมาใช้ตรงทศนิยมแทน เช่น หนึ่งพันสามร้อยจุดเจ็ดห้า เขียนได้เป็น 1.300,75

MakeWebEasy เลยอยากจะนำเสนอวิธีการเขียนเลขหลักพันและทศนิยมของสกุลเงินแต่ละประเทศ เพื่อให้สมาชิก MakeWebEasy สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์กันค่ะ

 🙂 🙂 🙂

 รูปแบบการเขียน                                                  ประเทศ

   1234567,89

SI style (French version), Albania, Austria, Belgium, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Denmark,
Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latin Europe, Lithuania, Netherlands (non-currency numbers, see below),
Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden
  1234567.89 SI style (English version), Australia, Canada, China
  1,234,567.89 China, Ireland, Israel, Japan, Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Philippines,
Singapore, Taiwan, Thailand, United Kingdom, United States
  1,234,567•89 Ireland, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, Taiwan,
Thailand, United Kingdom, United States (older, typically hand written)
  1.234.567,89 Austria, Brazil, Denmark, Germany, Greece, Indonesia, Italy, Netherlands (currency),
Portugal, Romania, Russia, Slovenia, Spain (older),[18] Sweden (not recommended)
  1˙234˙567,89 Italy (handwriting)
  12,34,567.89 India (see Indian Numbering System)
  1’234’567.89 Switzerland (printed, computing, currency, international requisite, everyday use)
  1’234’567,89 Switzerland (handwriting)
  1.234.567’89 Spain (handwriting)
  1,234,567.89 China (alternative), Japan (alternative)

 

banner-mweonblog01