การตกแต่งเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน

วิธีการกำหนดข้อความหน้า Page Error 404

Q: กำหนดข้อความสำหรับหน้า Page Error 404 ได้เองหรือไม่ ?
สามารถตั้งค่าหน้า Page Error 404 ได้เองครับ
1. มาที่ Site Setting
2. เลือก Error page (404)
3. ระบุข้อความ แล้ว กด Save ครับ

Favicon (3)