คู่มือการใช้งาน, วิธีการจัดการร้านค้าออนไลน์(E-commerce)

เราจะทำโปรโมชั่น ( Promotion ) ได้อย่างไร ?

1. มาที่หมวดหมู่ E-Commerce
2. เลือก Promotions
3. กดปุ่ม สร้างโปรโมชั่น
4. จะปรากฏหน้าให้กรอกข้อมูลโปรโมชั่น จากนั้น ให้กดปุ่มเพื่อบันทึก

promotion1
promotion2