Feature Update
Feature Update

ระบบ Tag

Tag คือ คำสั้นๆ ที่อธิบายว่า เนื้อหาที่เราเขียนขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง เหมือนเป็นการจัดหมวดหมู่ของบทความที่มีเนื้อหาคล้ายๆกัน โดยสามารถใส่ Tags หรือ ป้ายกำกับ ให้ได้กับทั้ง เนื้อหา(Content), ชิ้นสินค้า(Product item) และอัลบั้ม(Album) และ ทำไมจะต้องใส่ Tag มันจะส่งผลดีอย่างไร ?

อย่างที่กล่าวไปเเล้วในตอนต้นว่า Tag เป็นเหมือนการจัดหมวดหมู่ของบทความที่มีเนื้อหาคล้ายๆ กัน มารวมไว้ด้วยกัน โดย เมื่อเราทำการคลิก ไปยัง Tag ก็จะปรากฏ สิ่งที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมันสะดวกมากต่อการค้นหา

sampleTag-product-620x466

(ตัวอย่างการแสดงผล Tags ในหน้าชิ้นสินค้า)

 

 

แถมด้วย ระบบ Tags Widget ใหม่ ที่ MakeWebEasy พัฒนาขึ้นมาเพื่อไว้แสดง คำยอดนิยม 50 คำ
ที่ Footer Layout ที่ 4 (แบบใหม่) เพื่อช่วยให้สะดวกมากยิ่งขึ้นในการค้นหา

tag-ex

(ตัวอย่างการแสดงผล Tags Widget ส่วน Footer Layoutที่ 4)