การตกแต่งเว็บไซต์, คู่มือการใช้งาน

Header ส่วนหัวเว็บไซต์ต้องมีขนาดเท่าไหร่ จึงจะสวยงาม เหมาะสม ?

เพื่อความสวยงามของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถเลือกรูปภาพที่มีขนาด เหมาะสม ตามคำแนะนำเพื่อนำมาใช้เป็น Header ส่วนหัวเว็บไซต์ของคุณได้ค่ะ

top

 

ตัวอย่างการแสดงผล Top Website

ภาพ ที่ 1

MakeWebEasy-Top-website

ภาพ ที่ 2

MakeWebEasy-Top-website-02

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม : Background (พื้นหลัง)  Top Website สามารถ กำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ
1. กำหนดเป็น สี
2. กำหนดเป็น รูปภาพ
ความสูงของ Top Website จะยึดจาก ความสูงของ Logo เว็บไซต์เป็นหลัก