MakeWebEasy mini update
Feature Update
Feature Update

MakeWebEasy Mini update เดือนกุมภาพันธ์ 2023 รอบที่ 1

ทีมพัฒนาของเรา ยังคงอัปเดทระบบกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้เข้าใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ครั้งนี้จะมีอะไรปรับเปลี่ยนบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

 

‘ระบบโปรโมชั่น’ คงเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์สุดฮอตที่เจ้าของเว็บไซต์หลายคนให้ความสนใจ และเปิดใช้งานกันบ่อย ๆ เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้ข้อมูลในการแสดงผลก็เยอะขึ้นตามไปด้วย 

เราจึง ปรับเปลี่ยนการแสดงผลหน้ารวมระบบโปรโมชั่น ให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถเช็คข้อมูลได้ง่ายขึ้น ดูรายละเอียดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ค่ะ

  • สลับคอลัมน์ ‘สถานะ’ และ ‘ช่วงเวลาโปรโมชัน’ 
  • ทำสีแยกระหว่าง สามารถ / ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นประเภทอื่นได้ ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น

 

 

  • แสดง ‘ไอคอนส่วนลด’ ในแต่ละรายการสั่งซื้อ

จากเดิมที่จะแสดงข้อมูลส่วนลด / โปรโมชัน ในหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ แต่ต่อไปนี้ เจ้าของเว็บไซต์สามารถรู้ได้เลยทันทีในหน้าเดียว!

เราได้เพิ่มให้หน้า ‘รายการสั่งซื้อ’ มีสถานะคูปองแสดงใต้เลขที่ใบสั่งซื้อแต่ละรายการ โดยแสดงเป็นไอคอนที่บ่งบอกถึงโปรโมชันแต่ละประเภท ทั้ง คูปองส่วนลด โปรโมชันส่วนลด โปรโมชันขนส่ง และ เฟลชเซลส์  

ทำให้เจ้าของเว็บไซต์รู้ว่าคำสั่งซื้อนี้ ลูกค้าใช้โปรโมชันอะไรในการสั่งซื้อไปบ้าง โดยไม่ต้องคลิกไปอ่านแต่ละรายการอีกต่อไป