บทความทั้งหมด, E-Commerce
บทความทั้งหมด, E-Commerce

e-KYC คืออะไร ? การยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการแอบอ้างข้อมูลทำธุรกรรม

ในยุคที่ทุกอย่างถูกยกมาอยู่บนออนไลน์ การทำธุรกรรมต่าง ๆ กลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ มากกว่านั้นข่าวมิจฉาชีพต่าง ๆ ยิ่งเพิ่มความไม่มั่นใจในการทำธุรกิจ ธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ผู้ให้บริการจึงต้องเพิ่มความปลอดภัยในด้านข้อมูลลูกค้า โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มขั้นตอนยืนยันตัวตน e-KYC 

 

e-KYC คือ อะไร ?

e-KYC ย่อมาจาก ‘ Electronic Know Your Customer ’ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยืนยันและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินหรือบริการอื่นๆ อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ผ่านการใช้เอกสารที่สามารถพิสูจน์ตัวตนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น บัตรประชาชน พาสปอร์ต

ขั้นตอนของ e-KYC คือ การดำเนินการที่เพิ่มเข้ามาในระหว่างสมัครใช้งาน โดยจะต้องสแกนบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ( Passport ) และสแกนใบหน้า หรือบางที่จะให้สแกนใบหน้าพร้อมกับบัตรประชาชนด้วย จากนั้นก็รอตรวจเช็คข้อมูลเพื่อเข้าใช้งานได้ 

การยืนยันตัวตน e-KYC

 

ทำไมต้องยืนยันตัวตนผ่าน e-KYC 

1) เพื่อความปลอดภัยในข้อมูล

การยืนยันตัวตนผ่าน e-KYC คือ ขั้นตอนที่ช่วยในการป้องกันการฉ้อโกงและการปลอมแปลงข้อมูลออนไลน์ โดยจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการทำธุรกรรมอย่างเคร่งครัด นั่นก็คือ การตรวจสอบบัตรประชาชนหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ ที่ใช้ระบุตัวตนในกระบวนการ e-KYC

 

2) ป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด

การยืนยันตัวตนที่เข้มงวดและเคร่งครัดในขั้นตอนของ e-KYC จะช่วยลดความเสี่ยงของการใช้บัญชีผู้อื่นในการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง และช่วยลดความเสี่ยงต่อการทุจริตและการละเมิดกฎหมายทางการเงิน ลดปริมาณมิจฉาชีพในระบบธุรกรรม ทำให้เกิดการซื้อขายที่ปลอดภัยมากขึ้นด้วย

 

3) มีขั้นตอนการทำงานที่สะดวกสบาย

ก่อนหน้านี้ การยืนยันตัวตน KYC จะเป็นการยืนยันตัวตนแบบดั้งเดิม โดยลูกค้าจะดำเนินการยืนยันตัวตนที่สำนักงานและใช้เอกสารเพื่อการตรวจสอบ แต่พอปรับมาเป็น e-KYC ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารมากมายหลายขั้นตอน ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำหลายรอบ ก็ยืนยันตัวตนได้สะดวกสบายขึ้น 

 

4) เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ลูกค้า 

การให้บริการ e-KYC ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างความเชื่อถือและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขานั้นถูกปกป้องอย่างเหมาะสมในการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับองค์กรนั้น ทำให้องค์กรดูน่าเชื่อถือขึ้นเป็นอย่างมาก

 

ทุกคนคงจะเห็นแล้วว่า e-KYC คือ ขั้นตอนที่มีความสำคัญมากในปัจจุบัน นอกจากจะลดความซับซ้อน ตัดปัญหาความยุ่งยากในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแล้ว ยังกระชับเวลา ทำให้เราสามารถเริ่มทำธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการปลอมแปลงต่างๆ ในโลกดิจิทัลอีกด้วย