ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร
E-Commerce
E-Commerce

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ? ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ Vat) หนึ่งในภาษีที่ได้ยินกันบ่อยที่สุด และเป็น Vat ที่เราทุกคนต้องเจอในชีวิตประจำวันของเราทุกวันค่ะ 

 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ การเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยอัตราที่ผู้ประกอบการจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยคือ 7% ค่ะ

 

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือบริการ ที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือติดตั้งเครื่องจักร
 3. ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือบริการในราชอาณาจักร โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนรับผิดชอบในการจดทะเบียน

 

สำหรับร้านค้าที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ 

(ตามกฎหมาย ต้องจดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน)

 

ใครบ้างที่ได้รับ ‘ยกเว้น’ ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย 

 1. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าพืชผลทางการเกษตร สัตว์ไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 3. การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

* ถึงจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่เจ้าของร้านก็มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ

 

ใครบ้างที่ ‘ไม่ต้อง’ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
 4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว (ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
 5. ผู้ประกอบการที่ได้รับการประกาศจากกรมสรรพากร

 

ข้อดีและข้อเสีย ของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเบื้องต้น

ข้อดีและข้อแสียของการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเบื้องต้น

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีเพิ่มเติม

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าเรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อขายสินค้า

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้านค้าจ่ายให้กับผู้ขาย (ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเหมือนกัน) เมื่อซื้อสินค้า

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร ค่ะ